MUDr. Jela Maliariková

psychiatrička, akreditovaná terapeutka metódy Cesta, propagátorka vzťahovej výchovy
www.nosenie.sk

Peter Šíma

hudobný producent, hudobník, zvukár, majiteľ nahrávacieho štúdia Musae Polymnia
www.musaepolymnia.com


MUDr. Jela Maliariková

Som psychiater a psychoterapeut. Po ukončení štúdia všeobecnej medicíny som pracovala 5 rokov na psychiatrickom oddelení v Trenčíne ako sekundárny lekár a získala som atestáciu zo psychiatrie. Následne som sa venovala deťom, 13 rokov (s dvoma kratšími návratmi do práce) som bola na materskej dovolenke. Počas nej som sa venovala uplatňovaniu vzťahovej výchovy a jej propagácii a šíreniu medzi rodičmi. Som matkou 4 detí.

Ešte počas štúdia medicíny som sa začala vzdelávať v oblasti zdravej výživy, naturálnej medicíny, homeopatie a psychoterapie a pokračovala som vo vzdelávaní aj počas svojej praxe. Absolvovala som základné stupne psychoterapeutického výcviku v KIP (Katatýmne-imaginatívna psychoterapia), aj niektoré špeciálne semináre venované tejto metóde a vyše 100 hodín zážitku na sebe. Počas psychoterapeutickej praxe som sa venovala aj autogénnemu tréningu, aj jeho vyšším stupňom, okrajovo aj hypnóze a EMDR. Absolvovala som mnoho homeopatických seminárov a homeopatii som sa venovala v súkromnom čase a po nástupe na materskú dovolenku hlavne pri liečbe svojich detí.

V roku 2013 som sa zúčastnila Intenzívneho semináru Cesty a po roku potrebného vzdelávania som sa stala akreditovanou terapeutkou tejto metódy. Táto metóda sa stala ťažiskom pri mojej práci s klientmi.