Skúsený terapeut niekedy lepšie vidí do situácie, v ktorej sa nachádzame, dokáže viesť proces, ktorým sa dostávame do svojho vnútra, avšak je to stále len tá naša vnútorná životná sila, ktorá nás privedie k riešeniu.

Klientom ponúkam konzultácie ohľadne ich životnej situácie a akýchkoľvek záležitostí, ktoré potrebujú objasniť, vyriešiť. Okrem terapeutického rozhovoru veľmi odporúčam absolvovať terapiu Cesta každému, kto je tejto možnosti otvorený.

Táto metóda je vhodná pre všetkých ľudí. Nielen pre tých, ktorým už vzniknutá porucha psychického či fyzického zdravia, alebo narušené vzťahy či problémy v práci  signalizujú, že potrebujú urobiť v živote určitú zmenu, nápravu k lepšiemu. Dôležité je aj predchádzať poruchám a vyhľadať terapiu už vtedy, keď začíname cítiť, že sa naša rovnováha, psychická alebo fyzická, začína narúšať.

Absolvovala som mnoho procesov terapie Cesta na sebe a s mojimi klientmi a som presvedčená o jej hlbokých pozitívnych účinkoch a psychiku aj fyzické zdravie človeka. Niet lepšej voľby, ako dovoliť si vydať sa na cestu do vlastného vnútra, vysporiadať sa s potlačenými emóciami, opustiť nezdravé presvedčenia a nahradiť ich zdravými, zažiť úľavu odpustenia druhým i sebe, dotknúť sa vlastných tvorivých síl, vychutnať si pokoj vo svojom vnútri a mnoho ďalších vecí, ktoré nás na každej jednej „ceste“ k sebe čakajú.

Proces Cesty prebieha ako terapeutický rozhovor. Priemerná dĺžka sedenia je 2-3 hodiny, je to však individuálne. Odporúča sa absolvovať viac procesov, v odstupe 1 -2 týždne, no ich celkový počet ako aj odstup jednotlivých procesov sú veľmi individuálne. Prvý proces môže byť len začiatkom odhaľovania niečoho hlbšieho, preto je určite lepšie, ak si človek zažije viac procesov, avšak už aj jedno sedenie prináša úľavu a možné riešenie daného konkrétneho problému či ťažkostí.

Cesta ponúka niekoľko druhov procesov. Emočná cesta je proces, kedy klient prechádzaním cez emočné vrstvy zažíva svoj vnútorný zdroj. Fyzická je imaginárnou cestou do svojho tela. Dizajnérsky proces je zameraný na riešenie konkrétnej záležitosti, ktorú potrebuje klient riešiť. Je možné absolvovať aj proces hojnosti alebo proces zameraný na ego-štruktúru, tzv. „No Ego“ proces. O tom, ktorý proces absolvovať, sa rozhodujeme s klientom po úvodnej konzultácii, no odporúčam ako prvým začať procesom emočnej cesty. Pre deti je určený detský proces hravou formou.

V každom procese má klient okrem iného možnosť uvoľniť potlačené emócie, meniť nezdravé presvedčenia a sľuby na zdravé, zažiť pochopenie bolestných udalostí vo svojom živote, odpustiť druhým aj sebe, pocítiť úľavu, podporu seba samého, nádej do budúcnosti.